Lime Pro för oss och våra kunder


Vi arbetar i Lime pro för våran och våra kunders skull.Det är viktigt för oss att ha koll på det vi lovar och ha en bra uppföljning i allt vi gör.
Det betyder att vi gärna lägger upp era maskiner i era kundkort för att på ett enkelt sätt kunna få fram information snabbt gällande tidigare åtgärder och framtida uppdrag.  

Vi har koll på era maskiner