Kleenfuel


Spar bränsle, ger mer kraft och längre livslängd på spridare och bränslepump genom att djupfiltrera dieseln.
Detta ger att finare bränsledimma från spridarna så att varje lite bränslemolekyl kan blandas med syre och förbrännas.

* Kleenfuel håller också bränslesystemet rent och fritt får vatten och korrosion.

* Kleenfuel används som ett komplement till ordinarie bränslefilter. Detta filter har en extremt kraftig ”rare earth” magnet monterad i locket

common rail11common rail11
common rail installation
fel11fel11
Icke fungerande spridare
ra tt11ra tt11
Fungerande spridare
IMG 244511111IMG 244511111
Kleenfuelfilter efter en tankning 400 Liter
bransle11bransle11
Hyra 3 år Ca: 1369 kr/mån
Bild4 217x15011Bild4 217x15011
Rening i diesel/RME-tank 44.900kr
common rail12common rail12
Installation common rail motor
IMG 2928 150x150211IMG 2928 150x150211
Kleenfuel för fordon/maskiner
KF65 150x1501KF65 150x1501
Filterenhet KF 65

Kolla kalkylen!


Leasing 3 år 10% restvärde


* 1 fordon/maskin                       all inclusive                     622 kr/månad                   


En Lastbil


Förutsättningar:
* 20000 mil per år
* 4 liter diesel per mil
* Dieselpris 11 kr/ liter
* Besparing 5%

20000*4= 80000 liter/år
80000*10=800000 kr/år
800000*0,05=40000 kr
40000/12=3333 kr/månad
3333-622=2711 kr
​​​​​​​
Besparingen blir 2711 kr/månad

10 Fordon 27111 kr/månad 325332 kr/år
20 Fordon 54220 kr/månad 650640 kr/år
30 Fordon 81330 kr/månad 975960 kr/år
40 Fordon 108440 kr/månad 1301280/år
50 Fordon 135550 kr/månad 1626600/år
100 Fordon 271100 kr/månad-
27.110000 kr/år


Klicka på länken och räkna ut hur mycket erat företag kommer att spara!


I Sverige har företaget Gästrike återvinnare med totalt 55 bilar provkört med by-pass-filtret på två av sina sopbilar.
– Det började med en förfrågan om vi ville testa och eftersom vi är ett miljöföretag vill vi gärna bidra till mindre utsläpp och lägre bränsleförbrukning, säger Mikael Häggström, verkstadschef på Gästrike återvinnare.

RESULTATET ÄR UPPMÄTT av Scania dit förbrukningen rapporteras varje vecka via Scanias system i bilarna.

Den av bilarna som har en Euro 6 standard, har haft i snitt elva procent lägre bränsleförbrukning under den hittills tolv veckor långa mätperioden. Den andra bilen som håller Euro 5 standard, har i snitt fyra-fem procents bränslebesparing under samma period. – Vi har uppföljning varje vecka och kan konstatera att det har gett vad de lovade och mer därtill i lägre bränsleförbrukning, berättar Mikael Häggström och fortsätter. – Motorerna får mindre ”skit i soppan” vilket borde generera i bättre motorer, att det håller längre, men det är ju något man ser resultatet av först efter en längre tids användning.
En investering i Kleenfuels bypass-filter innebär inga astronomiska kostnader. Själva filtret innebär en engångskostnad på cirka 5.500 kronor. Installationen är enkel och kan göras på ungefär en timme. Insatsbyte kostar 690 kronor och görs med fyra-åtta veckors mellanrum beroende på verksamhet och nyttjande. För att fler ska inse fördelarna med filtret har man möjlighet att testa det i 60 dagar. Är man inte nöjd så skickar man tillbaka Kleenfuel filtret och betalar bara för insatserna man använt. – Det är lite svårt för kunder ibland att ta till sig, man får höra ”om det vore så bra borde man ju ha hört talas om det”, säger Glenn Lindén. Men det handlar ju inte om något vi tillsätter utan något vi tar bort. Det är nog lite enklare att tro på det när man förstår det, menar han.
​​​​​​​Mikael Häggström på Gästrike återvinnare är mer än nöjd med resultatet hittills. – Vi kommer att fortsätta, och förse fler bilar med filtret, i första hand alla våra lastväxlare. 


Eftersom trycket över spridarna i dieselmotorerna är många gånger högre nu än för bara tio år sedan, får man ett högre slitage på grund av den smuts som passerar.

I strävan efter att skapa en ökad effekt med mindre mängd bränsle måste det också finfördelas mer för att kunna förbrännas bättre. De därmed minskade hålen i injektorerna gör att de lätt sätts igen och skapar en sämre bränsledimma, något som påverkar förbränning och effekt negativt.

Ytterligare ett problem är att inblandning av biodiesel i vanlig diesel tillsammans med ett allt varmare klimat och ökad mängd kondensvatten gör att svampar, bakterier och alger frodas året runt och bildar emulgeringar. Dessa sätter igen filter och nöter på känsliga delar i motorn.

FÖRETAGET KLEENOIL I England, mest kända för filter för motor och hydraulik, har utvecklat Kleenfuel, världens första bypass-filter avsett för dieselbränsle och biodiesel. Filtret marknadsförs i Sverige av Maskinsupport Europa AB. – Filtret kan användas till dieselmotorer i alla typer av fordon och maskiner, berättar Glenn Lindén, manager i företaget.

Filtrets insats består av en speciell cellulosa som absorberar inte bara vatten och bakterier utan även partiklar ända ned till en tusendels millimeter.

Om filtret installeras på returledningen till tanken – där bränslet cirkulerar mycket snabbt – får bränslet flera passager genom filtret innan det förbränns.

Förutom en väsentligt minskad risk för driftstopp så förlängs hållbarheten avsevärt på injektorer, pumpsystem och partikelfilter. – Vi har testat och vet att det fungerar, säger Glenn Lindén.

OBEROENDE LÅNGTIDSTESTER SOM utförts i England på fordon utrustade med filtret, visar på stora förbättringar beträffande bränsleförbrukning, föroreningar i bränslet och utsläpp.
​​​​​​​ – Bränsleförbrukningen gick ned med upp till 17 procent beroende på motor och fordonstyp och slitaget i motorn minskade med 93 procent på de delar 

Vi kan konstatera att det har gett vad de lovade och mer därtill i lägre bränsleförbrukning


Det är lite svårt för kunder ibland att ta till sig, man får höra ”om det vore så bra borde man ju ha hört talas om det”