Boka en service eller reparation redan idag!

Ring 026-140449

Mail: info@pump-service.se

Underhåll är viktigt för att:

  • ​Det ökar maskinens förväntade livslängd
  • Det ser till att maskinen alltid ger bäst prestanda
  • Det gör det möjligt för oss att åtgärda små defekter innan de kräver kostsamma reparationer
  • Vi ser till att din maskin uppfyller myndigheternas bestämmelser
  • En komplett servicehistorik ökar maskinens andrahandsvärde
  • Bristande underhåll kan göra att garantin upphör

Prioritera underhållet!


Tänk på din maskin som om det var en liten bil. Precis som med bilen så behöver maskinerna service. 
Nilfisk-01-R5-330-retush-2-CFM-Nilfisk-cs-NeedService-THOUEN11Nilfisk-01-R5-330-retush-2-CFM-Nilfisk-cs-NeedService-THOUEN11
Service Skurmaskiner
Service Högtryckstvättar

Garantivillkor Nilfisk Industriprodukter

(Inköp skall kunna styrkas med kvitto) Dammsugare / Högtryckstvätt / Golvvårdsmaskin

På samtliga ovanstående produkter gäller 12 månaders garanti mot fabrikations- och materialfel. Garantin gäller ej för skador som direkt eller indirekt har uppstått vid felaktig användning eller skador som är orsakade av normalt slitage. Exempel felaktig användning kan vara: orent vatten, fall eller frostskador Normalt slitage kan t.ex. vara följande delar i resp. produkt
  • Dammsugare Munstycken / slangar / filter / kol etc.
  • Högtryckstvätt Munstycken / slangar / packningar / ventiler / filter / etc.
  • Golvvårdsmaskin Suggummin / borstar / rondeller / etc. Under 12 månader från leveransdatum står Nilfisk för såväl utbytesdelar som för arbetskostnad, medan kunden står för övriga kostnader så som resor, frakter etc. När det gäller stationära produkter, batterimaskiner och åkbara maskiner, står Nilfisk även för rese- och fraktkostnader till närmaste anvisad serviceverkstad de första 12 månaderna, om fullständigt ifyllt garantibevis är Nilfisk tillhanda.
  • För batterier och laddare gäller tillverkarens garantivillkor. Varje icke berättigad garantireparation kommer att faktureras, t.ex. driftstörningar på grund av orsaker nämnda i instruktionsbokens avsnitt om ”Felsökning och åtgärder”