NILFISK SW 4000


Är en ride-on sopmaskin med högtömning designad för maximal effektivitet, pålitlighet, minskad stilleståndstid och låga driftskostnader. Den är ett perfekt val för industri och produktion, packhus, distributionscenter, skolgårdar, butikscenter, parkeringsplatser, sportcenter, osv.
One-Touch sopfunktion innebär att alla funktioner på Nilfisk SW4000 – huvudborsten, sidoborstarna, sugmotorn osv. – aktiveras och stoppas samtidigt. På så vis är inget igång i onödan när sopmaskinen står stilla. Användaren kan säkert stiga av och på, samtidigt som man sparar på batteriförbrukningen och slitaget på borstarna.
Alla funktioner aktiveras och avaktiveras samtidigt
Skonsam mot miljön pga. minskad energiförbrukning och återvinningsbara material
De fjädrande sidoborstarna åker tillbaka vid en stöt, så att de inte skadar inventarier och väggar

  • SW4000 dumping ps FrontendMedium OLEEHD
  • SW4000 front ps FrontendMedium OLEELJ
  • SW4000 industry ps FrontendMedium OLEEUF
  • SW4000 parking ps FrontendMedium OLEECP
  • SW4000 parking1 ps FrontendMedium OLEEEN
  • SW4000 warehouse ps FrontendMedium OUPPPD
  • SW4000 warehouse1 ps FrontendMedium TPPHLS