FOLIA - BIOPOLYMERBASERADE VÄTSKOR TILL METALLBEARBETNING


FOLIA: Skonsam och mer användarvänlig

​​​​​​​
Många metallbearbetningsvätskor kan ge hudirritation och annan påverkan på hälsan. Med FOLIA-teknologin är risken för hudirritation, lukt och ångor obefintlig eftersom produkten varken innehåller oljor eller emulgatorer. 

FOLIA: En bättre och säkrare arbetsmiljö

​​​​​​​
FOLIA-produkterna är biopolymerbaserade och innehåller därför varken bor eller formaldehyd. Frånvaron av oljor i produkterna innebär en obefintlig risk för ångor eller rökutveckling, vilket annars är skadligt påverkande faktorer i arbetsmiljön.  

FOLIA: Förbättrar kvaliteten

​​​​​​​
Genom användning av FOLIA kan slitaget på verktygen reduceras med upp till 30%. Detta innebär minskade produktionskostnader (TCO) och ökad produktivitet. 

Ökad säkerhet och förbättrad arbetsmiljö


Med den unika biopolymer-teknologin fås flera hälso-, säkerhets- och miljöfördelar. Detta innebär bl.a. bättre skydd för operatörer, renare arbetsplats samt reducerad miljöpåverkan.
Användning av FOLIA kännetecknas bland annat med:
 • Helt luktfri och avger inga ångor 
 • Helt fri från varningssymboler
 • Fri från bor och formaldehyd
 • Ingen hudirritation

 - TOTAL sätter ny standard med unik och revolutionerande produktteknologi till metallbearbetning

​​​​​​​
FOLIA är en 100% biopolymerbaserad metallbearbetningsvätska som är utvecklad med en patenterad teknologi. Denna metallbearbetningsvätska är vattenbaserad och helt fri från olja och emulgatorer - och innehåller således inga konventionella smörjmedel. FOLIA är den första metallbearbetningsvätskan som är utvecklad med denna biobaserade teknologi, och vätskan uppvisar unika smörj- och kylegenskaper. Fördelarna med FOLIA produkterna, i jämförelse med konventionella metallbearbetningsprodukter, är flera. Detta gör FOLIA till en optimal produktlösning - och ett självklart produktval för operatörer verksamma inom metallbearbetning. 

Till vilka arbeten kan FOLIA användas till?

​​​​​​​
TOTAL introducerar FOLIA B 7000, som kan användas till ett flertal olika bearbetningsmetoder vilket gör den till den mest allsidiga metallbearbetningsvätskan i produktserien.
Dessa inkluderar bland annat:
 • Borrning
 • Böjning/formning
 • Svarvning
 • Fräsning
 • Tappning
 • Stämpling
 • Broaching
 • Sågning/Skärning
 • Slipning
 • Stansning

Enastående egenskaper och bättre resultat än konventionella metallbearbetningsvätskor

​​​​​​​
Vid metallbearbetning är verktygen utsatta för stor belastning och risken för slitage är hög. Tester som genomförts med FOLIA visar att FOLIA har enastående kyl- och smörjegenskaper samt att verktygsslitage minskar med upp till 30%. Detta gör det möjligt att uppnå ökade bearbetningshastigheter och därmed ökad produktion. FOLIA späds ut med vatten eller används koncentrerat, beroende på arbetsprocessen och material. Produkten kan användas till många olika typer av bearbetningsprocesser och metaller, detta inkluderar både järn samt icke järnhaltiga metaller.

FÖRDELARNA VID ANVÄNDNING AV FOLIA


Upp till 30% mindre slitage på verktyg.
Längre bytesintervaller
Kompatibel med mjukt samt hårt vatten
Stora besparingar av verktygskostnader genom längre livslängd. FOLIA har längre levnadstid och ökad stabilitet i jämförelse med traditionella vattenutspädda, oljebaserade skär-/kylvätskor.
Behov för byte av vätskan minskar eftersom man normalt kan fylla på efteråt med vatten och/eller FOLIA för att bibehålla den rätta koncentrationen.
Tål betydligt ökad belastning och högre hastigheter som resultat av kraftig reduktion av värmeutvecklingen - dvs. bättre kylning.
Utmärkta högtrycksegenskaper
Snabbare avfettning - Ibland elimineras avfettning / rengöring av materialet.
Genomskinlig vätska - förbättrad synlighet under bearbetningsprocessen.
Reducerar oxidation och korrosion - gör bearbetningsprocessen mer omkostnadseffektiv.
Ingen risk för skumning - vilket betyder färre produktionsstopp.
Renare maskiner och arbetsmiljö.
Ingen risk för hudirritation

Enastående egenskaper och bättre resultat 


Vid metallbearbetning är verktygen utsatta för stor belastning och risken för slitage är hög. Tester som genomförts med FOLIA visar att FOLIA har enastående kyl- och smörjegenskaper samt att verktygsslitage minskar med upp till 30%. Detta gör det möjligt att uppnå ökade bearbetningshastigheter och därmed ökad produktion. FOLIA späds ut med vatten eller används koncentrerat, beroende på arbetsprocessen och material. Produkten kan användas till många olika typer av bearbetningsprocesser och metaller, detta inkluderar både järn samt icke järnhaltiga metaller