Des-Case andningsfilter med giftfritt torkmedia        

Des-Case andningsfilter, med giftfritt torkmedia, avlägsnar och motverkar vatten i hydraulsystem och växellådor samtidigt som det filtrerar bort partiklar och smuts ner till 3 mikron. Det är ett engångsfilter som ger en snabbare och enklare service.
70-80% av allt vatten i hydraulsystem och växellådor kommer via andningen av tanken, därför är det viktigt att ha ett andningsfilter som avlägsnar vätskan. Vi på Filterteknik Sverige kan nu presentera nyheten från Des-Case – ett engångsfilter som innehåller det giftfria torkmediat ZR Gel. Engångsfiltret gör servicen och hanteringen snabb och enkel eftersom du lätt byter ut hela filterhuset.

När du använder ett andningsfilter avlägsnar du fukt, som gör att:
 • Oljan får en längre livslängd
 • Rostbildande kondensation reduceras
 • Skador och slitage på maskiner och komponenter reduceras
 • Livslängden på applikationerna ökar och risken för driftstopp minskar
Andningsfilter används bland annat på mobil hydraulik, industriell hydraulik, smörjoljesystem, dieseltankar, transformatorer och växellådor.

Mini Water VAC

Vakuumdehydratiseringsenheterna tar bort vatten, gas och fasta föroreningar, som är frätande och bidrar till att förkorta maskinens livslängd. 

Giant Off-Line Unit

Giant Off-Line Unit kallas också 'The Giant'. Jättens filterhus kombineras med en pumpmotorgrupp och en elektrisk styrbox. Detta är en lättanvänd filterlösning för plug-and-play. Det kräver endast elektrisk kraft, sug och returledningar.

Maxi Water VAC

Vakuumdehydratiseringsenheterna tar bort vatten, gas och fasta föroreningar, som är frätande och bidrar till att förkorta maskinens livslängd. 

Off-Line Units

Attackerar kontamineringen av ditt system vid källan, tar bort fasta partiklar och vatten från oljan.
 • Formsprutning av plast
 • Kraftgenerering
 • Flygsimulatorer

By-Pass Units

Speciellt utformad för mobila applikationer i hydraul- och transmissionssystem.
 • Skogsmaskiner
 • Grävmaskiner
 • Betongpumpar
 • Jordbruksmaskiner

Contamination Monitoring Sensor

CMS-kontaminationsmonitorn online mäter och visar automatiskt partikelföroreningar, fukt och temperaturnivåer i olika hydraulvätskor. Den är konstruerad speciellt för att monteras direkt på system, där pågående mätning eller analys krävs, och där utrymme och kostnader är begränsade.

Prata filtrering med Niklas