Nerta Active Diamond Foam

Ger ett fast krämigt skum som har en extraordinär rengöringsförmåga

NOL NE0005ADFOAM  Dunk5 l3 st/frp
NOL NE0025ADFOAM  Dunk25 l
NOL NE0200ADFOAM   Fat200 l

Active Diamond Foam


Alkaliskt kraftfullt och extremt högkoncentrerat rengörings-/avfettningsmedel för alla typer av fordon. Ger ett fast krämigt skum som har en extraordinär rengöringsförmåga. Extremt god genomträngningsförmåga för att enkelt rengöra alla typer av fordon. Undvik överdosering. Betydande mervärden: Superkoncentrat, stark formel och krämigt skum.

BRUKSANVISNING
  • Spraya eller skumma på NERTA Active Diamond Foam med doseringen 0,5-3% beroende på nedsmutsningsgrad.
  • Skölj av noggrant med högtrycksutrustning
  • Skall aldrig användas i direkt solljus, heta och/eller känsliga ytor. Låt aldrig produkten torka in
TEKNISKA SPECIFIKATIONER​​​​​​​
  • Färg : Grön
  • Lukt : Karakteristisk
  • Skumintensiv* :
  • pH 100 % : 13,0 ± 1 Dosering : 0,5 - 3 %
  • Biologisk nedbrytbarhet av ytaktiva ämnen : > 90 %
  • Förpackningar : 5 – 25 – 200 
Dosering
1 – 3 % (anti-insekt 3 – 5 %)
MILJÖINFORMATION
Tensiderna i denna produkt uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytbarhet, som fastställts i förordningen (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel.

Prata Active Dimond Foam med mig

​​​​​​