Torruppställda pumpar

När man skall välja pump för pumpning ur grävda brunnar, sjöar eller vattendrag för dricksvatten eller bevattningsändamål, så måste man överväga om man skall välja en torruppställd pump.

Renvattenpumpar

Vid nyinstallation eller utbyte av borrhålspump så är det bra att känna till så mycket som möjligt om sitt borrhål och även fundera på vilket behov man har.
Ett normalhushåll behöver ca 25L/min med bra tryck.

Länspumpar

Länspumpar lämpade för att flytta små och stora mängder vatten som dränering av dagvatten eller gråvatten.
Pumparna styrs manuellt eller med separat styrning, vippa, flottör eller elektroniskt.

Välj rätt pump

VÄLKOMMEN TILL PUMPSOFT

Till din hjälp finns vårt nya unika pumpvalsprogram PumpSoft.
Här kan du själv välja vilken pump du vill andvända.

Reparerar och servar

Vi arbetar med flera pumptillverkare bla. Robota, Grindex, Weda mm.