Des-Case andningsfilter med giftfritt torkmedia        

Des-Case andningsfilter, med giftfritt torkmedia, avlägsnar och motverkar vatten i hydraulsystem och växellådor samtidigt som det filtrerar bort partiklar och smuts ner till 3 mikron. Det är ett engångsfilter som ger en snabbare och enklare service.

Mini Water VAC

Vakuumdehydratiseringsenheterna tar bort vatten, gas och fasta föroreningar, som är frätande och bidrar till att förkorta maskinens livslängd. 

Giant Off-Line Unit

Giant Off-Line Unit kallas också 'The Giant'. Jättens filterhus kombineras med en pumpmotorgrupp och en elektrisk styrbox. Detta är en lättanvänd filterlösning för plug-and-play. Det kräver endast elektrisk kraft, sug och returledningar.

Maxi Water VAC

Vakuumdehydratiseringsenheterna tar bort vatten, gas och fasta föroreningar, som är frätande och bidrar till att förkorta maskinens livslängd. 

Reningsenheter till industrin


RMF Djupfiltrering


Off-Line Units

Attackerar kontamineringen av ditt system vid källan, tar bort fasta partiklar och vatten från oljan.
  • Formsprutning av plast
  • Kraftgenerering
  • Flygsimulatorer

By-Pass Units

Speciellt utformad för mobila applikationer i hydraul- och transmissionssystem.
  • Skogsmaskiner
  • Grävmaskiner
  • Betongpumpar
  • Jordbruksmaskiner

Contamination Monitoring Sensor

CMS-kontaminationsmonitorn online mäter och visar automatiskt partikelföroreningar, fukt och temperaturnivåer i olika hydraulvätskor. Den är konstruerad speciellt för att monteras direkt på system, där pågående mätning eller analys krävs, och där utrymme och kostnader är begränsade.

Prata filtrering med Niklas