Dräneringspumpar

WEDA:s dräneringspumpar hanterar rent eller smutsigt vatten, även med små fasta partiklar, med bästa prestanda och effektivitet.

Slampumpar

WEDA:s slampumpar kan hantera tjock, mjuk, våt lera eller andra liknande trögflytande blandningar av vätskor och fasta partiklar, särskilt produkten av en industriell process eller raffineringsprocess.

Slurrypumpar

WEDA:s slurrypumpar är robusta och har de största öppningarna för att underlätta hanteringen av slam med de mest utmanande fasta partiklarna.

Försäljning och reparationer

WEDA-pumpar för avvattning

WEDA:s elektriska dränkbara pumpar och tillbehör har konstruerats för ett brett urval av möjligheter för avvattning inom många branscher. De ger den prestanda, tillförlitlighet och enkla användning som krävs. WEDA-pumpar har inbyggd faskontroll och motorskydd samt nivåreglering genom vippa som tillval. Justerbara, slitstarka gummidiffusorer och kompressorhjul av vitstål garanterar hållbarhet i tuffa miljöer