Gratis hämtning av spillolja samt filter

Våra kunder som handlar Totals smörjmedel har rätt till gratis hämtning av spillolja samt oljefilter!

Fyll i formuläret nedan

Beställ gratis hämtning av er spillolja & oljefilter

Inte en biohydraulolja men en miljösmart hydraulolja

Med mycket bra köldegenskaper och anpassad för hydraulik i mobila applikationer, så som entreprenadmaskiner, traktorer och hydraulik arbetande i utemiljö. Även för indutriella applikationer.

Prata spillolja och hydraulolja med mig