Gratis hämtning av spillolja samt filter

Våra kunder som handlar Totals smörjmedel har rätt till gratis hämtning av spillolja samt oljefilter!


Inte en biohydraulolja men en miljöanpassad hydraulolja

Med mycket bra köldegenskaper och anpassad för hydraulik i mobila applikationer, så som entreprenadmaskiner, traktorer och hydraulik arbetande i utemiljö. Även för indutriella applikationer.

Prata spillolja och hydraulolja med mig