GLYKOLER SOM SKYDDAR

Våra glykoler är utvecklade för att klara de höga krav som ställs från ledande bil- och motortillverkare. GLYKOL OCH KYLARVÄTSKA

Kylarglykol består av etylen- eller propylenglykol med korrosionsskyddande tillsatser och är avsedd att användas i förbränningsmotorer och har till uppgift att förhindra att motorn överhettas. Den ska även förhindra att motorn korroderar (rostar) samt motverka uppkomsten av kavitation. Etylen- eller propylenglykol i kylarvätskan förhindrar frysning samt höjer kokpunkten. Arom-dekor har ett stort urval av kylarglykoler och här kan du få hjälp med att välja rätt glykol till din bil, buss, lastbil, traktor, båt mm. Välj en kylarglykol av hög kvalitet för att motverka kavitationsskador.
Bytesintervall på kylarvätska  varierar vanligtvis från 2 år och uppåt men är beroende på fordon samt vilken glykolkvalitet som används. I Arom-dekors sortiment finns kylarvätskor av hög kvalitet som i vissa fall t.o.m. håller hela bilens livslängd.  I ditt fordons instruktionsbok kan du hitta rekommenderade bytesintervall.

HUR DU VÄLJER RÄTT GLYKOL

I ditt fordons instruktionsbok hittar du information om den glykol som passar ditt fordon bäst. Undvik att blanda olika kvaliteter av kylarglykoler vilket kan påverka korrosionsskyddet och livslängden negativt. Arom-dekor kan leverera enklare kvaliteter som uppfyller standarden BS6580, högkvalitativa longlife glykoler samt flera typer av originalglykoler som används vid fabriksfyllning. För toppfyllning kan vår glykol SuperCelsius användas som är blandbar med andra etylenglykolbaserade kylarglykoler. SuperCelsius är ofärgad för att inte förändra färgen på befintlig glykol i kylaren. Krävs en kylarvätska baserad på propylenglykol med låg giftighet är KG Propylen IH ett bra val.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN FÖR GLYKOL

Kylarglykol består av etylen- eller propylenglykol med korrosionsskyddande tillsatser och är avsedd att användas i förbränningsmotorer och har till uppgift att förhindra att motorn överhettas. Den ska även förhindra att motorn korroderar (rostar) samt motverka uppkomsten av kavitation som kan ge upphov till skador på t.ex. cylinder och cylinderfoder.. Etylen- eller propylenglykol förhindrar frysning samt höjer kokpunkten i kylarvätskan.

VILKEN GLYKOL SKA JAG VÄLJA TILL BIL, BÅT, HUSVAGN OCH TUNGT TRANSPORTFORDON?

I ditt fordons instruktionsbok hittar du information om den kylarvätska som passar ditt fordon bäst.
Det som skiljer de olika glykolerna åt är beståndsdelarna i korrosionsskyddsinhibitorerna vilket
påverkar kylarvätskans kvalitet och livslängd. Några exempel från Arom-dekors breda sortiment av kylarvätskor är bl.a. Glykol Blå (standardkvalitet), Glykol Röd (longlife), Glykol SuperCelsius (multiglykol) samt Glykol 774F OEM Röd (originalglykol). Vår kylarvätska med beteckningen KG Propylen IH är baserad på propylenglykol  vilket krävs i de fall en kylarvätska med låg giftighet föreskrivs.

SKILLNADEN PÅ KONCENTRERAD GLYKOL OCH FÄRDIGBLANDAD KYLARVÄTSKA

Kylarvätska ska aldrig användas koncentrerad utan ska alltid spädas med vatten. Oftast blandas glykol/vatten 50/50 vilket ger ett frysskydd ner till ca. -40 grader samt ett fullt tillräckligt korrosionsskydd. Använd helst avjoniserat/batterivatten vid spädningen för att minimera halten av salter i vattnet som kan ha en negativ inverkan på korrosionsinhibitorerna och vissa material i kylsystemet. Tänk på att koncentrerad kylarvätska fryser redan vid strax under -20Cᵒ.

HUR BYTER JAG GLYKOL OCH KYLARVÄTSKA?

Om du inte har tillgång till färdigblandad glykol tänk på att koncentrerad kylarglykol alltid ska spädas med vatten innan användning. Glöm inte att blanda kylarvätskan ordentligt innan påfyllning.
Låt motorn svalna innan du fyller på kylarvätska annars finns risk att het vätska/ånga sprutar upp från expansionstanken. Fyll därefter på glykol till angiven nivå.

HUR OFTA BÖR GLYKOL BYTAS?

Livslängden på kylarvätska varierar och behöver oftast regelbundet bytas ut. Bytesintervall på kylarvätska  är normalt från 2 år och uppåt beroende på fordon samt vilken glykolkvalitet som används. I bilens instruktionsbok finns information om rekommenderade bytesintervall.