FOLIA B 7000

Produktbeskrivning


Egenskaper


Enastående egenskaper och bättre resultat än konventionella metallbearbetningsvätskor
Vid metallbearbetning är verktygen utsatta för stor belastning och risken för slitage är hög. Tester som genomförts med FOLIA visar att FOLIA har enastående kyl- och smörjegenskaper samt att verktygsslitage minskar med upp till 30%. Detta gör det möjligt att uppnå ökade bearbetningshastigheter och därmed ökad produktion. FOLIA späds ut med vatten eller används koncentrerat, beroende på arbetsprocessen och material. Produkten kan användas till många olika typer av bearbetningsprocesser och metaller, detta inkluderar både järn samt icke järnhaltiga metaller.

Fördelar med att använda Folia


 • Upp till 30% mindre slitage på verktyg.
 • Längre bytesintervaller
 • Kompatibel med mjukt samt hårt vatten
 • Stora besparingar av verktygskostnader genom längre livslängd. FOLIA har längre levnadstid och ökad stabilitet i jämförelse med traditionella vattenutspädda, oljebaserade skär-/kylvätskor.
 • Behov för byte av vätskan minskar eftersom man normalt kan fylla på efteråt med vatten och/eller FOLIA för att bibehålla den rätta koncentrationen.
 • Tål betydligt ökad belastning och högre hastigheter som resultat av kraftig reduktion av värmeutvecklingen - dvs. bättre kylning.
 • Utmärkta högtrycksegenskaper
 • Snabbare avfettning - Ibland elimineras avfettning / rengöring av materialet.
 • Genomskinlig vätska - förbättrad synlighet under bearbetningsprocessen.
 • Reducerar oxidation och korrosion - gör bearbetningsprocessen mer omkostnadseffektiv.
 • Ingen risk för skumning - vilket betyder färre produktionsstopp.
 • Renare maskiner och arbetsmiljö.
 • Ingen risk för hudirritation

Vilka arbeten kan Folia  utföra?

Till dessa bearbetningar används FOLIA  till

TOTAL introducerar FOLIA B 7000, som kan användas till ett flertal olika bearbetningsmetoder vilket gör den till den mest allsidiga metallbearbetningsvätskan i produktserien.
​​​​​​​
Dessa inkluderar bland annat:
 • Borrning
 • Böjning/formning
 • Svarvning
 • Fräsning
 • Tappning
 • Stämpling
 • Broaching
 • Sågning/Skärning
 • Slipning
 • Stansning

Hälsa & Miljö


Teknisk information

Kundreferenser


Byte till Folia i en maskin med oljebaserad vätska


Vill du prata Folia B 7000

Vill du veta mer om FOLIA eller vill du testa den nya FOLIA-teknologin så är du varmt välkommen att kontakta mig!
Produktnummer: TOT 211588