FOLIA B 7000

Produktbeskrivning


Egenskaper


Folia skummar inte
Folia överlägsen kylning
Byte från rak olja till Folia
Enastående egenskaper och bättre resultat än konventionella metallbearbetningsvätskor
Vid metallbearbetning är verktygen utsatta för stor belastning och risken för slitage är hög. Tester som genomförts med FOLIA visar att FOLIA har enastående kyl- och smörjegenskaper samt att verktygsslitage minskar med upp till 30%. Detta gör det möjligt att uppnå ökade bearbetningshastigheter och därmed ökad produktion. FOLIA späds ut med vatten eller används koncentrerat, beroende på arbetsprocessen och material. Produkten kan användas till många olika typer av bearbetningsprocesser och metaller, detta inkluderar både järn samt icke järnhaltiga metaller.

Fördelar med att använda Folia


VAD ÄR FÖRDELARNA MED FOLIA METALLBERABETNINGSVÄTSKA?  

FOLIA metallbearbetningsvätskor är den enda produkten på marknaden som smörjer med biopolymerer och inte är oljebaserad. Det ger en mängd fördelar som skiljer dem från konventionella smörjmedel, vilket gör dom till en perfekt lösning vid val av skärvätska. 
 •  Ökad livslängd på verktyg - Upp till 30% ökning av livslängden på verktyget ger betydlig, sänkning av underhålls- och driftskostnader. 
 • Stabil för längre livslängd - Folia behöver inte bytas så ofta som traditionella vätskor och behöver i många fall endast fyllas upp med vatten eller Folia. Det betyder lägre konsumtion och kostnader.
 • Endast de säkraste molekylerna har använts - För att skydda operatörens arbetsförhållanden och skydda miljön. 
 • Exceptionell lastbärande kapacitet – Överlägsen konkurrerande produkter.
 • Kompatibel med mycket mjukt till mycket hårt vatten - Användbar på alla platser.
 • Snabbare maskinhastigheter - Förbättra produktiviteten i operationer med upp till 12%.
 • Förbättrad produktfinish - Att säkerställa att de bearbetade metallerna är av den  bästa möjliga kvalitet.
 • Snabbare avfettning - I vissa fall elimineras avfettnings/tvättning av materialet.  
 • Genomskinlig vätska - För bättre visibilitet av bearbetningsprocessen.
 • Minskar oxidation och korrosion – Gör bearbetningsprocessen mer kostnadseffektiv.
 • Mycket reducerad skumning - vilket innebär färre produktionsavbrott.  
 • Renare maskiner och arbetsmiljöer – För säker arbetsmiljö, anläggningar och produkter.
 • Ingen lukt, ångor eller rök - Att skydda personalen mot skador.
 • Inga piktogram - Tack vare borfri teknik och betydligt färre farliga komponenter.
 • Inget behov av att tillsätta biocider - Minska kostnaderna för bekämpning av föroreningar.
 • Kompatibel med glidbanor - Blandas inte med ”luffarolja”.
 • Skyddar och torkar inte ut tätningar och gummi.
 • Förstör inte lackade maskindelar.
 • Kan användas vid lätt till tung bearbetning. 

Vilka arbeten kan Folia  utföra?

Till dessa bearbetningar används FOLIA  till

TOTAL introducerar FOLIA B 7000, som kan användas till ett flertal olika bearbetningsmetoder vilket gör den till den mest allsidiga metallbearbetningsvätskan i produktserien.
​​​​​​​
Dessa inkluderar bland annat:
 • Borrning
 • Böjning/formning
 • Svarvning
 • Fräsning
 • Tappning
 • Stämpling
 • Broaching
 • Sågning/Skärning
 • Slipning
 • Stansning

Hälsa & Miljö


Teknisk information

Nyheter Folia


Svenska referenser

Byte till Folia i en maskin med oljebaserad vätska


Vill du prata Folia 

Vill du veta mer om FOLIA eller vill du testa den nya FOLIA-teknologin. Då är du varmt välkommen att kontakta mig!