Produktbeskrivning

TOTAL sätter ny standard med unik och revolutionerande produktteknologi till metallbearbetning

TOTAL FOLIA B7000 är en revolutionerande nyhet inom metallbearbetning. Det är en biobaserad produkt som har hög kylförmåga och smörjer bra. Dessutom är den frio från mineralolja och emulgatorer. Detta ger en unik produkt för flera användningsområden.
Enastående egenskaper och bättre resultat än konventionella metallbearbetningsvätskor
Vid metallbearbetning är verktygen utsatta för stor belastning och risken för slitage är hög. Tester som genomförts med FOLIA visar att FOLIA har enastående kyl- och smörjegenskaper samt att verktygsslitage minskar med upp till 30%. Detta gör det möjligt att uppnå ökade bearbetningshastigheter och därmed ökad produktion. FOLIA späds ut med vatten eller används koncentrerat, beroende på arbetsprocessen och material. Produkten kan användas till många olika typer av bearbetningsprocesser och metaller, detta inkluderar både järn samt icke järnhaltiga metaller.

Se filmen om Total folia och dess egenskaper:

Hälsa säkerhet & miljö
Skyddar mer än bara verktyg
 • Biobaserad
 • Inga piktogram
 • Ingen lukt
 • Ingen dermatos
 • Mindre farligt avfall

Vilka arbeten kan Folia  utföra?

Till dessa bearbetningar används FOLIA  till

TOTAL introducerar FOLIA B 7000, som kan användas till ett flertal olika bearbetningsmetoder vilket gör den till den mest allsidiga metallbearbetningsvätskan i produktserien.
​​​​​​​
Dessa inkluderar bland annat:
 • Borrning
 • Böjning/formning
 • Svarvning
 • Fräsning
 • Tappning
 • Stämpling
 • Broaching
 • Sågning/Skärning
 • Slipning
 • Stansning
Några kundreferenser:
Bearbetning med Folia V 7000

Folia är bättre för alla

FOLIA: Skonsam och mer användarvänlig

Många metallbearbetningsvätskor kan ge hudirritation och annan påverkan på hälsan. Med FOLIA-teknologin är risken för hudirritation, lukt och ångor obefintlig eftersom produkten varken innehåller oljor eller emulgatorer. 

FOLIA: En bättre och säkrare arbetsmiljö

FOLIA-produkterna är biopolymerbaserade och innehåller därför varken bor eller formaldehyd. Frånvaron av oljor i produkterna innebär en obefintlig risk för ångor eller rökutveckling, vilket annars är skadligt påverkande faktorer i arbetsmiljön.

FOLIA: Förbättrar kvaliteten

Genom användning av FOLIA kan slitaget på verktygen reduceras med upp till 30%. Detta innebär minskade produktionskostnader (TCO) och ökad produktivitet. 

Fördelar med att använda Folia

VAD ÄR FÖRDELARNA MED FOLIA METALLBERABETNINGSVÄTSKA?  

FOLIA metallbearbetningsvätskor är den enda produkten på marknaden som smörjer med biopolymerer och inte är oljebaserad. Det ger en mängd fördelar som skiljer dem från konventionella smörjmedel, vilket gör dom till en perfekt lösning vid val av skärvätska. 
 •  Ökad livslängd på verktyg - Upp till 30% ökning av livslängden på verktyget ger betydlig, sänkning av underhålls- och driftskostnader. 
 • Stabil för längre livslängd - Folia behöver inte bytas så ofta som traditionella vätskor och behöver i många fall endast fyllas upp med vatten eller Folia. Det betyder lägre konsumtion och kostnader.
 • Endast de säkraste molekylerna har använts - För att skydda operatörens arbetsförhållanden och skydda miljön. 
 • Exceptionell lastbärande kapacitet – Överlägsen konkurrerande produkter.
 • Kompatibel med mycket mjukt till mycket hårt vatten - Användbar på alla platser.
 • Snabbare maskinhastigheter - Förbättra produktiviteten i operationer med upp till 12%.
 • Förbättrad produktfinish - Att säkerställa att de bearbetade metallerna är av den  bästa möjliga kvalitet.
 • Snabbare avfettning - I vissa fall elimineras avfettnings/tvättning av materialet.  
 • Genomskinlig vätska - För bättre visibilitet av bearbetningsprocessen.
 • Minskar oxidation och korrosion – Gör bearbetningsprocessen mer kostnadseffektiv.
 • Mycket reducerad skumning - vilket innebär färre produktionsavbrott.  
 • Renare maskiner och arbetsmiljöer – För säker arbetsmiljö, anläggningar och produkter.
 • Ingen lukt, ångor eller rök - Att skydda personalen mot skador.
 • Inga piktogram - Tack vare borfri teknik och betydligt färre farliga komponenter.
 • Inget behov av att tillsätta biocider - Minska kostnaderna för bekämpning av föroreningar.
 • Kompatibel med glidbanor - Blandas inte med ”luffarolja”.
 • Skyddar och torkar inte ut tätningar och gummi.
 • Förstör inte lackade maskindelar.
 • Kan användas vid lätt till tung bearbetning. 
Egenskaper
Folia skummar inte
Folia överlägsen kylning

Att byta till folia är enkelt:

Fortfarande inte övertygad? 

Vill du veta mer om FOLIA eller vill du testa den nya FOLIA-teknologin. Då är du varmt välkommen att kontakta mig eller få mer information i våran webbshop.