Dräneringspumpar

Grindex länspumpar används när du behöver pumpa stora mängder smutsigt vatten; 6 till 350 l/sekund, 15 till 200 meter lyfthöjd och med slitande partiklar i storlek upp till 12 mm.

Slampumpar

Grindex Slampumpar är konstruerade för vatten innehållande lite större partiklar, och kan utan problem pumpa partiklar lika stora som pumpens inloppsöppning, upp till 80 mm. Dom är idealiska för att pumpa lera och slam i alla dess former, men även lättare slurry.

Slurrypumpar

Är speciellt konstruerade för att pumpa slurry och vätskor med en extremt hög andel slitande partiklar. Typiska användningsområden är kol- och malmgruvor, muddring, rengöring av sedimentdammar, Bentonit- och koltvättvatten o.s.v.

Vi säljer och reparerar Grindex pumpar

Hos oss har du full service och lång erfarenhet av Grindex pumpar