CERAN XM

Produktbeskrivning


CERAN SMÖRJFETT​

för smörjning av dina mest krävande smörjpunkter​
CERAN Smörjfetter finns i en rad versioner, mest för industriella applikationer, men även för fordon som inom entreprenadverksamhet. Fetternas egenskaper kommer särskilt väl till sin rätt i mycket krävande miljöer, det vill säga där det är varmt och fuktigt, exempelvis vid stränggjutning och valsning i stålverk samt i pappersmaskiner och inom annan tung industri. Produktfamiljen CERAN har funnits i trettio år och nu har Total lanserat den sjätte generationen av CERAN med ännu bättre egenskaper.
  • Mekanisk stabilitet
  • Vattentålighet
  • Skydda mot korrosion
Bibehållen prestanda vid både höga och låga temperaturer
- CERAN XM har den unika egenskapen att kunna hantera mycket vatten - upp till 40 procent - utan att fettet förlorar i styvhet och övriga prestanda, berättar Johan Weesmaa, applikationsingenjör hos Total Sweden AB. Vi har utvecklat en egen tvål som baseras på kalciumsulfonatkomplex och det är den som ger fettet de egenskaperna som uppskattas stort hos industrin. .  
- I exempelvis valsverk kyls lager och andra maskindelar med vatten, för att inte lagren ska överhettas och haverera. Då kan det inte undvikas att vattnet når smörjfettet, fortsätter Johan Weesmaa. CERAN smörjfett klarar av att kapsla in vattnet och att samtidigt behålla fettets egenskaper.

Egenskaper


Unik tålighet mot vatten

I många industriella smörjfettssmorda applikationer är arbetsmiljön mycket tuff med kontakt mycket vatten och tenderar då att lösas upp vilket kan motverkas genom att pumpa mer fett vilket ökar förbrukningen.
CERAN däremot behåller sin konsistens och  och förseglar lagret ytterligare och förhindrar läckage, med lägre förbrukning som följd. CERAN kan hantera och absorbera upp till 20% vatten utan att konsistensen förändras.

Minskad negativ påverkan på miljön

TOTAL CERAN fett innehåller inga tungmetaller eller andra ingredienser som innebär fara för hälsan eller miljön. Nyligen avlägsnades bor som fanns i vissa CERAN produkter. I stålindustrin är CERAN prestanda bästa möjliga då det gäller vattenhantering som testas med genom 
”Water washout”. Processvattnet blir mindre förorenat av fettrester. CERAN har sina funktioner i tvålen och har därför inga additiv som hamnar i vattnet vilket hjälper dig att minska negativ påverkan på miljön.

Exceptionell termisk stabilitet

Enligt viktiga standardtester visar Total CERAN smörjfetter på mycket goda egenskaper över stora temperaturintervall från -50 °C för Ceran XS 40 Moly - upp till 180 °C för Ceran XM 460. CERAN fett
blir flytande först  vid temperaturer över 300 °C och återfår sin ursprungliga fettstruktur snabbt när temperaturen minskar.

Fördelar med att använda CERAN XM

Kundreferenser


Duni Rexcell i Skåpafors som tillverkar mjukpapper i två pappersmaskiner bytte för ett år sedan smörjfett och valde då CERAN. Pappersmaskinernas lager i både viraparti och filtparti smörjs via centralsmörjning.
- Vi hade återkommande problem med apparaten i centralsmörjningen, berättar Peter Joensuu, som är verkstadsansvarig på pappersbruket. Företaget som utför service på apparaten föreslog därför byte til Ceran XM 320 från Total. Detta fett uppfyller samma krav som det tidigare fettet vad gäller viskositet och andra egenskaper. Dessutom har Ceran XM 320 mycket bättre pumpbarhet, förklarar Peter Joensuu. 
- I och med detta blev vi av med problemen i centralsmörjningen, som efter bytet fungerat helt utan störningar, fortsätter Peter Joensuu. Vi uppskattar naturligtvis också att det nya fettet har mycket hög motståndskraft mot vatten. Exponeringen är kraftig i både viraparti och filtparti, och lagerhusen ligger öppna. Ceran kapslar in vattnet och behåller sina smörjande egenskaper. Med det tidigare fettet separerades fett och vatten, vilket orsakade sämre smörjning, berättar Peter Joensuu. .
 
Total Ceran XM är utvecklat just för tuffa tillämpningar inom tung industri. Till egenskaperna hör också en högre livslängd och därmed lägre förbrukning. Nu är förbrukningen hos Duni Rexcell aldrig särskilt hög, ungefär ett och ett halvt fettfat per år.
- Vi är jättenöjda med CERAN och kommer även att följa förbrukningen under ytterligare en tid innan vi kommer att kunna minska doseringen och på så vis spara pengar, avslutar Peter Joensuu hos Duni Rexcell.

Vill du prata CERAN XM

Vill du veta mer om CERAN XM eller vill du testa den nya teknologin så är du varmt välkommen att kontakta mig!