ADBLUE®

AdBlue® minskar utsläppen av kväveoxider (NOx) i dieselfordon utrustade med SCR-teknik. AdBlue® från Arom-dekor Kemi uppfyller kraven enligt ISO/PAS 22241-1. Produkten kontrolleras dessutom av oberoende laboratorium och förses med kvalitetscertifikat.

Praktisk förpackning

AD 100004      Påse4 l      3 st/frp 
AD 100005     Dunk5 l      3 st/frp
AD 100010      Dunk10 l
​​​​​​​AD 100025     Dunk25 l
AD 100210      Fat210 l
​​​​​​​AD 01000        IBC1000 l

ADBLUE®

AdBlue® är en högren urealösning som skall användas i motorfordon med SCR-teknik. AdBlue® tillverkas enligt en europeisk standard vid namn ISO/PAS 22241-1. AdBlue® från Arom-dekor Kemi uppfyller kraven från alla motortillverkare.
AdBlue® är relativt harmlöst för djur och människor, den är varken giftig eller brandfarlig. AdBlue® kristalliseras vid temperaturer under -11°C, om vätskan fryser kan den tinas och användas igen. Man bör dock undvika förvaring vid höga temperaturer eller i direkt solljus eftersom detta kan innebära att vätskan separerar, har vätskan separerat är den sedan oanvändbar. I de flesta nyare fordon sitter värmeslingor installerade kring AdBlue®-tanken.

Produktinstruktioner
Skyddas mot direkt solljus. Produkten får inte blandas med andra vätskor. Produktens hållbarhet är 1 år efter produktionsdatum. Förvara vätskan utom räckhåll för barn och djur. 

Varning
Häll ej denna vätska i fordonets dieseltank. Eventuellt spill skall omedelbart tvättas bort. Vätskan är korrosiv, användning av fel utrustning vid påfyllning kan skada SCR tekniken. 

OBS!
Påfyllnadspip ingår ej i 25 l, bara i 4 l, 5 l resp 10 l.

Teknisk specifikation
FärgKlar
Densitet1,09
Fryspunkt-11°C
pHCa 9
Kokpunkt100°C
Flampunkt>110°C
Lagring-5°C – +20°C

Prata AdBlue® med mig

​​​​​​