LIVSMEDELSINDUSTRIN

Livsmedelssäkerheten är extremt viktig inom livsmedelindustrin. Därför har TOTAL utvecklat TOTAL Nevastane, en produktserie med NSFH1 registrerade produkter. Dessa produkter är framtagna för att säkerställa säkerheten för konsumenter vid händelse av oavsiktlig kontakt. TOTAL Nevastane uppfyller också ISO 21469 hygiencertifieringskriterier.

Vill du prata smörjmedel som är livsmedelgodkännda

 Så är du varmt välkommen att kontakta mig!