Industridammsugare

Nilfisk industriella dammsugare är den optimala lösningen för underhåll, rengöring och produktionsautomatisering, maskinerna klarar rengöring i begränsade utrymmen och kan ta hand om farligt damm och ångor. Industriella dammsugare kan även användas på platser där det inte får förekomma dammutsläpp, som t.ex. områden med dammkänsliga maskiner och laboratorier.

Industridammsugare

Enfas våt/torr

Enfas industridammsugare används huvudsakligen för diskontinuerlig rengöring av tillverkningsområden eller för övergripande rengöring. Kompakta och flexibla, enkla att flytta. Du kan välja mellan modeller för uppsugning av torra material eller modeller som kan användas för både vått och torrt.

Utforska vårt sortiment

Explosionssäkra

Exempel på potentiellt lättantändligt damm är spannmål, mjöl, stärkelse, socker, djurfoder, lätta metaller, kol, plast och textiler. Vid tillräcklig koncentration av dessa ämnen, kombinerat med luft, kan en antändningskälla orsaka explosioner. Nilfisk dammsugare förebygger uppkomsten av eventuellt explosiva blandningar.

Hälsofarligt damm

När det gäller arbetsplatssäkerhet och eventuellt farliga nivåer av damm används tre klasser för att bedöma dammets hälsofarlighet: L (låg risk), M (medelhög risk) och H (hög risk). Nilfisk erbjuder både filter och maskiner med klassning L, M eller H, enligt ovan nämnda Europastandard. Nilfisk har även utvecklat ett damminneslutningssystem för optimal säkerhet.
​​​​​​​

Hälsa och säkerhet våt/torr

Farligt damm kräver högsta möjliga säkerhet för bästa möjliga hälsoskydd. Dammsugare i klassen säkerhetssugare passar bra för att ta hand om alla dammklasser (L – låd, M – medelhög och H – hög), samt explosivt damm enligt klassningen ATEX typ 22.
​​​​​​​

Trefas våt/torr

Trefas industridammsugare är avsedda för kontinuerlig användning. Maskinerna passar bra för inbyggnad i bearbetningsmaskiner, för fasta installationer och för krävande förhållanden. Trefas industridammsugare kan utrustas med sidokanalsfläktar som ger högre vakuum och lägre luftflöde, eller med turbiner som ger högre luftflöde och lägre vakuum.
​​​​​​​

Oljor och spån

Industridammsugarna i Nilfisk ”OIL”-serie kan suga upp skäroljor och emulsion tillsammans med metallspån. De fasta och flytande komponenterna separeras via ”makrofiltrering” så att emulsionen kan återanvändas.

​​​​​​​

Vill du veta mer om våra maskiner och priser?