GLYKOL 774C OEM BLÅGRÖN

Glykol 774C OEM Blågrön är en högkvalitativ OEM-godkänd longlife glykol

AD 393001      Flaska1 l   12 st/frp 
AD 393004     Dunk4 l      3 st/frp
​​​​​​​AD 393025     Dunk25 l
AD 393210      Fat210 l
AdProLine® Glykol 774C OEM Blågrön är en högkvalitativ OEM-godkänd longlife glykol. Utvecklad och formulerad för att klara de höga krav som ställs från ledande bil- och motortillverkare. Lämplig för användning i personbilar, tunga fordon, stationära motorer och båtar. Skyddar mot frysning och kokning samt motverkar uppkomsten av kavitation. AdProLine® Glykol 774C OEM är blandbar med de flesta andra kylarglykoler på marknaden.

AdProLine® Glykol 774C OEM Blågrön består av monoetylenglykol och ett inhibitorpaket med bl.a silikat för ett utmärkt korrosionsskydd för de flesta metaller inklusive aluminium. Innehåller ej nitriter, aminer eller fosfater. Kontrollera kylarglykolens frysskydd varje höst och efterfyll vid behov. Etylenglykol är giftig och får ej förtäras. Den är biologiskt nedbrytbar och utsläpp av mindre mängder orsakar ej störningar i reningsverkens nedbrytningssteg.

Specifikation
Uppfyller eller möter kraven enligt: VW/Audi TL 774C, BMV GS 94000, BS6580, Cummins 85T8-2, General Motors GM (SAAB) 6901599, General Motors (Opel-GM) GME L1301, MAN 324 typ NF, Mercedes-Benz 325.0. MTU MTL 5048, Volvo 1286083/002.
Blandas med vatten och ger följande frysskydd:
50%-40°C
40%-28°C
33%- 20°C
Teknisk specifikation
FärgBlågrön
Densitet1,125
pH7,2
Kokpunkt>170°C
Flampunkt>115°C

Prata Glykol med mig

​​​​​​