GLYKOL 774F OEM RÖD

Glykol 774F OEM RÖD är en högkvalitativ OEM-godkänd longlife glykol

AD 392001     Flaska1 l   12 st/frp 
AD 392004     Dunk4 l      3 st/frp
​​​​​​​AD 392025     Dunk25 l
AD 392210      Fat210 l

GLYKOL 774F OEM RÖD

Glykol 774F OEM Röd är en högkvalitativ OEM-godkänd longlife glykol. Utvecklad och formulerad för att klara de höga krav som ställs från ledande bil- och motortillverkare. Lämplig för användning i personbilar, tunga fordon, stationära motorer och båtar. Skyddar mot frysning och kokning samt motverkar uppkomsten av kavitation. Glykol 774F OEM är blandbar med de flesta andra kylarglykoler på marknaden.
AdProLine® Glykol 774F OEM Röd består av monoetylenglykol och ett inhibitorpaket baserat på OAT-tekniken (Organic Acid Technology). Det innebär ett långtidsverkande korrosionsskydd då endast en liten del av inhibitorerna förbrukas. Innehåller ej nitriter, aminer, fosfater, silikater eller borater. Kontrollera kylarglykolens frysskydd varje höst och efterfyll vid behov. Etylenglykol är giftig och får ej förtäras. Den är biologiskt nedbrytbar och utsläpp av mindre mängder orsakar ej störningar i reningsverkens nedbrytningssteg.

Specifikation
Uppfyller eller möter följande standarder: VW/Audi TL 774D/F, Mercedes-Benz 325.3, Ford WSS-M97B44-D, BS6580, General Motors GM 6277M, MAN 324 typ SNF, Caterpillar MAK A4.05 .0 9.01. Cummins CES 14603, MTL 5048.
Blandas med vatten och ger följande frysskydd:
50%-40 °C
40%-27 °C
33%-20 °C
Teknisk specifikation
​​​​​​​
FärgRödlila
Densitet1,113
pH8,6
Kokpunkt>175°C
Flampunkt>115°C

Prata Glykol med mig

​​​​​​