GLYKOL 800Y OEM GUL

Glykol 800Y OEM är kompatibel med alla de metaller som förekommer i motorns kylsystem och kan särskilt rekommenderas till system av aluminium i kombination med höga temperaturer.

AD 396001     Flaska1 l   12 st/frp 
AD 396004     Dunk4 l      3 st/frp
​​​​​​​AD 390025     Dunk25 l
AD 396210      Fat210 l

GLYKOL 800Y OEM

 AdProLine® Glykol 800Y OEM är en högkvalitativ OEM-godkänd longlife glykol. Utvecklad och formulerad för att klara de höga krav som ställs på en modern kylarglykol. Glykol 800Y OEM är kompatibel med alla de metaller som förekommer i motorns kylsystem och kan särskilt rekommenderas till system av aluminium i kombination med höga temperaturer. AdProLine® Glykol 800Y OEM skyddar mot korrosion, frysning och kokning samt motverkar uppkomsten av kavitation. AdProLine® Glykol 800Y OEM är blandbar med de flesta andra kylarglykoler som är baserade på etylenglykol. För bästa funktion rekommenderas dock alltid att endast använda Glykol 800Y OEM 

Egenskaper
AdProLine® Glykol 800Y består av monoetylenglykol och ett inhibitorpaket baserat på OAT-tekniken (Organic Acid Technology). Det innebär ett långtidsverkande korrosionsskydd då endast en liten del av inhibitorerna förbrukas. Innehåller ej nitriter, aminer, fosfater, silikater eller borater. Kontrollera kylarglykolens frysskydd varje höst och efterfyll vid behov. Etylenglykol är giftig och får ej förtäras. Den är biologiskt nedbrytbar och utsläpp av mindre mängder orsakar ej störningar i reningsverkens nedbrytningssteg. 

Specifikation
Uppfyller kraven enligt: Renault 41-01-001/-T, Dacia 41-01-001/-T och Mercedes-Benz 325.7. 
Blandas med vatten och ger följande frysskydd:
50%-38 °C
40%-26 °C
33%-21 °C
Teknisk specifikation
​​​​​​​
FärgGul
Densitet1,11
pH8,3
Kokpunkt>167°C
Flampunkt>122°C

Prata Glykol med mig

​​​​​​