GLYKOL 822B OEM

Glykol 822B OEM är en specialglykol som uppfyller kraven i specifikation
​​​​​​​Peugeot-Citroën PSA B 71 5110.

AD 397001     Flaska1 l   12 st/frp 
AD 397004     Dunk4 l      3 st/frp
​​​​​​​AD 397025     Dunk25 l
AD 397210      Fat210 l

GLYKOL 822B OEM

 AdProLine® Glykol 822B OEM är en högkvalitativ OEM-godkänd longlife glykol. Utvecklad och formulerad för att klara de höga krav som ställs på en modern kylarglykol. Glykol 822B OEM är en specialglykol som uppfyller kraven i specifikation Peugeot-Citroën PSA B 71 5110. För bästa funktion rekommenderas spädning med avjoniserat eller destillerat vatten. För ett fullgott korrosionsskydd och minimera risken för utfällningar rekommenderas att endast använda Glykol 822B OEM. Glykol 822B OEM skyddar mot korrosion, frysning och kokning samt motverkar uppkomsten av kavitation. 

Egenskaper
AdProLine® Glykol 822B OEM består av monoetylenglykol och ett inhi-bitor- paket baserat på en kombination av OAT-tekniken (Organic Acid Technology) och molybdat. OAT innebär innebär ett långtidsverkande korrosionsskydd då endast en liten del av inhibitorerna förbrukas. Innehåller ej nitriter, aminer, fosfater, silikater eller borater. Kontrollera kylarglykolens frysskydd varje höst och efterfyll vid behov. Etylenglykol är giftig och får ej förtäras. Den är biologiskt nedbrytbar och utsläpp av mindre mängder orsakar ej störningar i reningsverkens nedbrytningssteg. 

Specifikation
Uppfyller kraven i följande originalspecifikation: Peugeot-Citroën PSA B 71 5110. 
Blandas med vatten och ger följande frysskydd:
50%-37°C
40%-24°C
33%- 18°C
Teknisk specifikation
​​​​​​​
FärgGrönblå
Densitet1,125
pH8,28
Kokpunkt>180°C
Flampunkt>122°C

Prata Glykol med mig

​​​​​​