Instruktion

Instruktion för Dynajet 500 bar

Här får du en instruktion för Dynajet 500 bar 30 liter/min

Kontrollera:

 • Diesel i båda tankarna (för låg nivå så bryter tvätten)
 • Vatten i tanken (se mätare får ej vara under 5% bryter tvätten)
 • Att kopplingar är åtdragna innan ni starta tvätten

Förberedelser:

 • Sätt ner stödbenen
 • Vid lyft av slang, ta bort pistolhantaget och lyft i slangen och inte i en koppling
 

Säkerhet:

 • Använd skyddsutrustning
 •  Se till att ingen kan komma i vägen där ni tvättar

Uppstart:

 • Slå på strömmen (Batterisymbolen) och vänta några sekunder
 • Starta maskinen genom att trycka på knappen (Motorsymbol)
 • Vid användning av hetvatten, för spaken i på läge (Eldsymbol)
 • Använd gasreglaget för önskat tryck
 

Efter ni har tvättat färdigt eller går på rast:

 • Stäng av värmen och spola tills temperaturen är under 60 °C
 • Stäng av motorn
 

Vanliga fel när tvätten stannar:

 • För lite vatten i tanken
 • För lite diesel i tankarna

 
Vid tekniska frågor:
Kolla först ovanstående, om ni inte löst problemet ring:
026-140449 och tryck 3 för service