MPE Desinfektion
​​​​​​​Hand- och ytdesinfektion

Hand- och ytdesinfektion baserat på HOCI och vatten

​​​​​​​Som effektivt avdödar bakterier, virus, mögel och svamp, men som främst används för att förhindra överföring av smitta.

HOCI är ett desinfektionsmedel som är 100 till 300 gånger mer effektivt än andra medel men med den stora skillnaden att det inte är giftigt eller irriterande. Bakterier utvecklar ingen resistens mot HOCI- i själva verket har det dödat varje patogen (virus, bakterier, svamp, mögel, etc.) som det har testats vetenskapligt mot. HOCI har uppvisat en signifikant effekt på inaktivering av tidigare varianter på coronavirus redan inom 15–30 sekunder. Även om det kallas ”syra” är det faktiskt inte surt alls eftersom det bara finns som en pH-neutral lösning.

Handdesinfektion

Används för att döda bakterier och virus, främst för att förhindra överföring av smitta. Handdesinfektionen är effektiv och avdödar bakterier, mögel, svampar och virus, även virus tillhörande coronavirusfamiljen.

Ytdesinfektion:

Används för att desinficera släta ytor så som fordon för kollektivtrafik, köksbänkar, toalettmiljöer, bord, handtag osv. Applicering kan utföras med lågtrycksspruta, spraymunstycke eller fogger.

Kontaktperson:

Niklas

Beställningsförfrågan: