Byte till Folia i en maskin med oljebaserad vätska

Rengöring av maskinen
 • Kontrollera renheten hos maskinen innan åtgärder görs
  • Ta fotografier/filma hur maskinen ser ut (renhet, läckolja, partiklar…)
  • Tillsätt 3 till 5 % rengöringsmedel (med biocid) till skärvätskan som används
  • Fortsätt att använda skärvätskan i minst 24 timmar
  • Töm ut skärvätskan

 • Rengör mekaniskt maskinen från tvålar, skärspån, avlagringar (högtrycksrengöring)
 • Byt och rengör filter
 • Skölj maskinen och rörsystem med vatten eller 1% Folia lösning
Ta ett prov i en flaska. Skaka och om det skummar, finns det fortfarande rengöringsmedel i maskinen. Skölj med nytt vatten eller 1% biopolymerlösning.

Hur skifta till biopolymer
 • Kontrollera vattnet som ska användas, så det inte är förorenat
  • Späd ut
  • Automatisk mixer är bäst
  • Spädning kan göras manuellt I en separat tank
   • Kontrollera att tanken är ren
   • Fyll först vatten och tillsätt därefter
    långsamt Folia
   • Rör om ordentligt 
   • Fyll på i maskinens tank
 • Grumlig skärvätska
  • Den tidigare skärvätskan kan göra Folia oklar/grumlig
  • Den här grumligheten minskar med tiden

 • Kontrollera pH och Brix värde
 • Kontrollera att skärvätskans flöde är välriktat
  • Flödet riktas direkt mot verktyget och arbetsämnet för bästa kylning