TURBIN & CIRKULATIONSOLJOR


HUR ARBETAR TURBIN- OCH CIRKULATIONSOLJOR​?

I både gas- och ångturbiner är det viktigt att rotorbladen roterar snabbt och smidigt för att maximal output-effekt i maskinen upprätthålls under hela produktionstiden. Rotorbladens rörelser genererar överskottsluft, värme eller ånga vilket leds vidare i systemet och återanvänds sedan för uppvärmning alternativt släpps ut i luften. Det är storleken på turbinens rotorblad som avgör energikraften och därmed också vilken olja som ska användas. Större rotorblad ställer högre krav på oljan än vad små rotorblad gör. Anledningen till det är för att övriga delar i turbinen ska hantera och administrera de stora krafterna som medföljer de större rotorbladen.
Medan turbinoljor används till turbinernas kuggväxlar, reglerutrustning och lager används cirkulationsoljor till att pumpas runt i systemet för smörjning av övriga ställen som kräver smörjning. Turbin och cirkulationsoljor ska kunna klara extremt högt tryck samtidigt som de skyddar mot vatten och fukt som skapar rost och oxidation. En olja av hög kvalité sparar både pengar och resurser eftersom den tillåter turbinen arbeta i längre intervaller mellan oljeskiften. Därför är det viktigt att använda sig av oljor som är framtagna för de specifika smörjningskraven som ång-, gas- och vattenturbiner ställer.

Prata Turbin & cirkulationsoljor med mig

​​​​​​